Jak zmobilizować się do nauki?

Jak zmobilizować się do nauki?

Uczenie się jest czymś, co człowiek robi całe życie. Przez kilkanaście lat będziemy jednak musieli to robić na ocenę, co wielu może stresować i odpychać. Z jednej strony wiemy, że musimy zasiąść do książek, bo od tego może nawet zależeć…

Read More
Jak rozumieć osobowość?

Jak rozumieć osobowość?

Osobowość jest tym, co odróżnia nas od innych ludzi. To ten ogół cech, który sprawia, że każdy z nas jest unikatowy. I choć potocznie używamy zamiennie słów takich jak osobowość i temperament, to psychologowie definiują je jako dwie zupełnie inne…

Read More