Jak zazwyczaj przebiega sprawa rozwodowa?

Rozwód to trudny i stresujący proces, nawet, jeśli odbywa się polubownie. Jeśli ktoś znalazł się w takiej sytuacji, warto, aby dowiedział się więcej na temat tego, jak zwykle ona przebiega, aby być na pewne rzeczy przygotowanym. Dzięki temu być może uda się uniknąć pewnych kosztownych błędów.

Każda sprawa rozwodowa przebiega i wygląda nieco inaczej, ponieważ dużo zależy od samych rozwodników i ich majątku, tego, czy posiadają dzieci, a także okoliczności i przyczyn rozwodu. Są jednak pewne elementy wspólne dla większości takich procesów. Tak więc, jak zazwyczaj przebiega sprawa rozwodowa?

Jaki jest przebieg sprawy rozwodowej?

Początek sprawy rozwodowej jest zawsze taki sam: jedna ze stron składa pozew o rozwód w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania. W tym momencie trzeba ponieść koszt stały w wysokości 600 złotych (obowiązuje także dodatkowa opłata skarbowa w przypadku, gdy chcemy ustanowić adwokata lub radcę prawnego jako swojego pełnomocnika).

Dokładne informacje na temat tego, jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu, można znaleźć tutaj: http://www.kancelaria-prawna-poznan.pl/sprawy-rozwodowe/co-nalezy-wiedziec-podczas-rozwodu/. Najważniejsze wśród nich są oczywiście akt małżeństwa, a także akty urodzenia dzieci, natomiast, w zależności od okoliczności, konieczne może być zgromadzenie także wielu innych zaświadczeń i nie tylko.

Dalszy przebieg sprawy rozwodowej i to, na ilu rozprawach będzie ona zamknięta zależne jest od stopnia porozumienia między małżonkami. Sytuacja jest najprostsza, kiedy mowa o rozwodzie bez orzekania o winie, a małżonkowie doszli już do porozumienia w kwestii podziału majątku oraz opieki nad dziećmi (jeśli w momencie rozwodu posiadają oni niepełnoletnie potomstwo).

Sprawa może wydłużyć się, jeśli konieczne będzie przedstawianie różnych opinii i dowodów, w celu ustalenia winy jednego lub obu małżonków, a także w przypadku, gdy powstanie konflikt w zakresie tego, jak powinien zostać podzielony majątek bądź sprawowana opieka nad dziećmi. W takim przypadku sfinalizowanie rozwodu może potrwać nawet kilka lat.

Do sprawy rozwodowej najlepiej zaangażować adwokata

Żeby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów i stresu, najlepiej skorzystać z porady adwokata przed złożeniem pozwu rozwodowego (w przypadku, gdy jest się stroną składającą pozew) i później zaangażować go jako swojego przedstawiciela w sądzie.

Szczególnie w przypadku, gdy mamy do czynienia z bardziej skomplikowaną sytuacją, a więc choćby z rozwodem z orzeczeniem o winie. Będzie on w stanie znacznie skuteczniej przedstawiać argumenty strony w sądzie i pomoże w zebraniu niezbędnych dokumentów, a także przygotuje strategię, która zmaksymalizuje szanse na uzyskanie pożądanych przez klienta rezultatów w sprawie.

Dodaj komentarz