Jakie znaczenie ma wskaźnik PKB i czego możesz się dzięki niemu dowiedzieć?

Jakie znaczenie ma wskaźnik PKB i czego możesz się dzięki niemu dowiedzieć?

Zarówno globalna, jak i krajowa gospodarka musi pozostawać pod stałą kontrolą specjalistów. Analizy pozwalają im ustalić wielkość poszczególnych zasobów, tempo i efektywność narodowej produkcji oraz skuteczność poszczególnych rozwiązań. Do tego potrzebują licznych wskaźników ekonomicznych — przeczytaj o jednym z najważniejszych spośród nich.

Co składa się na PKB Polski?

Na specjalistycznej stronie poświęconej ekonomii i finansom https://wzr.pl/ekonomia/czym-jest-wskaznik-pkb-produkt-krajowy-brutto/ przeczytasz, że PKB to wskaźnik informujący nas o produkcji dóbr w danym kraju. Jest on zatem bezpośrednio związany z ekonomią — nauką społeczną, badającą także konsumpcję dóbr i usług. Wielkość Produktu Krajowego Brutto obrazuje efektywność całego społeczeństwa. Co ważne, obliczając PKB, bierzemy pod uwagę zarówno narodowe, jak i zagraniczne zasoby materialne, wykorzystane w procesie produkcji na terenie kraju. Pomiarów dokonuje się w określonym czasie. Statystyki wskazują najczęściej roczne PKB, jednak możliwe jest także badanie i porównywanie krótszych okresów.

Jaki rodzaj PKB powinniśmy brać pod uwagę?

Wyróżniamy trzy podstawowe wskaźniki: 

  • PKB per capita, czyli wartość wskaźnika przypadająca na jednego mieszkańca,
  • PKB nominalny, wyliczany według bieżącej wartości pieniądza,
  • PKB realny, wyliczany według realnej wartości pieniądza, która nie uwzględnia inflacji.

Na podstawie realnego Produktu Krajowego Brutto możemy mierzyć wzrost gospodarczy, czyli zwiększającą się zdolność produkcyjną w kraju. Obliczeń dokonujemy na kilka sposobów, jednak dla przedsiębiorców i obywateli najważniejsze są wnioski, które można wyciągnąć na podstawie omawianego wskaźnika ekonomicznego.

O czym informuje nas wysokość PKB Polski?

Znając wielkość Produktu Krajowego Brutto, jesteśmy w stanie ocenić dobrobyt danego państwa oraz jego poziom rozwoju gospodarczego. To bardzo ważny wskaźnik nie tylko dla badaczy, ekonomistów i przedstawicieli międzynarodowych organizacji, ale także dla przedsiębiorców. Na jego podstawie mogą oni bowiem ocenić, jakie inwestycje będą dla nich opłacalne oraz gdzie warto ulokować swoje zasoby. Wskaźnik od lat osiąga najwyższy poziom w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Na dalszych, lecz wciąż wysokich miejscach rankingu znajduje się wiele europejskich państw, między innymi Niemcy i Wielka Brytania. PKB Polski informuje nas zatem chociażby o tym, jak rodzima gospodarka wypada na tle innych.

Czy Produkt Krajowy Brutto spotyka się z krytyką?

Aby uzyskać miarodajne wyniki, zawsze należy brać pod uwagę różnorodne aspekty. Badania oparte wyłącznie na Produkcie Krajowym Brutto mogą dać nam fałszywy obraz kondycji gospodarczej danego państwa. Nie uwzględnia on bowiem przede wszystkim szarej strefy, różnic na poziomie cen i dochodów oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie, na przykład w formie wolontariatu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat światowej i krajowej gospodarki, wejdź na stronę wzr.pl. Znajdziesz tam artykuły blogowe z zakresu ekonomii, biznesu, finansów i zarządzania, które pomogą ci wzbogacić wiedzę o świecie i lepiej prowadzić własną działalność.