Kto i kiedy składa PIT 38?

Kto i kiedy składa PIT 38?

Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego niesie za sobą również przypomnienie sobie o obowiązku złożenia stosownych deklaracji przez podatników. Niestety, nie ominie to nikogo, kto osiąga jakiekolwiek przychody z różnych źródeł. Warto wiedzieć, po który formularzy sięgnąć przy poszczególnych formach rozliczania z urzędem skarbowym.

Jakie przychody do rozliczenia w pit 38?

Druk pit 38 skierowany jest do wszystkich podatników, którzy rozliczają się z przychodów kapitałowych. Kapitały pieniężne to przede wszystkim odsetki od depozytów bankowych, różnych form oszczędzania, lokat, inwestycji, przychody, jakie uzyskuje się z obrotu papierami wartościowymi, a także dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób o charakterze prawnym. Warto tutaj jednak podkreślić, że pit 38 nie musi być rozliczany przez osoby, które uzyskują zyski z lokat bankowych czy też oprocentowanych rachunków i funduszy inwestycyjnych, ponieważ to instytucje, które nimi zarządzają, głównie banki, zajmują się odprowadzaniem należnego podatku. Konieczność rozliczenia istnieje jednak wtedy kiedy rozlicza się zyski posiadaczy akcji oraz obligacji w czasie ich sprzedaży. Takie właśnie przychody kapitału nie mogą być rozliczane razem z innymi dochodami, a wykazane na deklaracji pit 38. Jeśli podatnik uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, na przykład na giełdzie forex, z tytułu objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną czy też z odpłatnego pozbycia wirtualnej waluty, musi zająć się właśnie tym formularzem podatkowym.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia pit 38

Aby dokonać prawidłowego rozliczenia pit 38 w roku 2022 musimy zebrać wszystkie informacje na temat uzyskanych przychodów z kapitałów pieniężnych z roku 2021. W większości przypadków nie jest to szczególnie skomplikowane. Do większości rozliczeń na pit 38 wystarczą bowiem informacje, jakie otrzymuje się z biura maklerskiego, w postaci formularza pit 8C. Znajdują się na nim wszystkie dane, które następnie można przenieść na swoją deklarację podatkową, na przykład za pomocą komputerowego programu do rozliczania pitów. Jest to narzędzie, które szybko i sprawnie pozwoli nam spełnić obowiązek podatnika. W momencie kiedy dokona się sprzedaży poza swoim rachunkiem inwestycyjnym, to konieczne będzie samodzielne umieszczenie tych wartości na swoim pit 38. Formularz jest składany do końca kwietnia danego roku podatkowego, warto jednak zrobić to nieco wcześniej i mieć to wcześniej z głowy.