PIT 37 – czym jest i kto powinien go wypełnić?

PIT 37 – czym jest i kto powinien go wypełnić?

Deklaracji podatkowych jest naprawdę wiele, a do tego bardzo często zmieniają swoją formę i są aktualizowane. PIT 37 jest szczególnie ważnym formularzem, gdyż każdego roku wypisuje go około 80% podatników. Czym on dokładnie jest, czego dotyczy i kto powinien się z nim zaznajomić?

PIT 37 – czego dotyczy?

Deklarację tę można zdefiniować jako rozliczenie rocznych zarobków, które dany podatnik uzyskał od płatnika składek. Jest to pewne uproszczenie, jednak opisujące wszystko wystarczająco dokładnie. Warto jednak to trochę rozwinąć.

Niezależnie od rodzaju umowy, w przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto. Sprawia to, że pracodawca zostaje prawnie określony płatnikiem. To właśnie jego zadaniem jest teraz uiszczenie za pracownika zaliczki na podatek dochodowy, kwoty ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczenia ZUS.

Jest to dosłownie różnica pomiędzy kwotą netto, którą otrzymuje pracownik, a brutto. Deklaracja ta pozwala na odciążenie pracownika z obowiązku rozliczania samemu wszystkich swoich podatków, co mogłoby być problematyczne.

Kto powinien wypełnić PIT 37?

Deklaracja ta przeznaczona jest dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęła dochody tylko za pośrednictwem płatnika. Zaliczają się do nich osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową.

Znajdą się tutaj m.in. osoby, które otrzymują pieniądze z tytułu:

  • pracy nakładczej,
  • stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • zasiłków przedemerytalnych,
  • stypendiów naukowych,
  • przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,
  • nawiązania umowy aktywizacyjnej.

Oczywiście nie są to wszystkie przypadki, gdyż jest niezwykle dużo, z racji na obszerność i powszechność tego podatku.

Do kiedy trzeba rozliczyć deklarację PIT 37?

W roku 2022 PIT 37 powinien zostać rozliczony od 15 lutego do 2 maja. Trzeba je złożyć w urzędzie skarbowym, niezależnie, czy wersji online, czy stacjonarnej. Oczywiście jest opcja, która pozwala na złożenie zeznania wcześniej, niż 15 lutego. Wtedy termin złożenia będzie zapisany na pierwszy dzień tego okresu, niezależnie od prawdziwego dnia zadeklarowania.

Deklaracje można złożyć w formie papierowej listownie lub stacjonarnie. Jest też opcja formy elektronicznej poprzez Twój e-PIT lub systemu e-Deklaracje. Warto wiedzieć, że jeśli się tego nie zrobi samodzielnie, system Twój e-PIT zrobi to za nas w wyznaczonym terminie, używając przygotowanych wcześniej przez Krajową Administrację Skarbową danych.