Współczesne zmiany w gospodarce światowej – integracja ekonomiczna.

Współczesne zmiany w gospodarce światowej – integracja ekonomiczna.

Dzięki nowoczesnym formom przepływu informacji świat staje się obecnie prawdziwą globalną wioską. Ważnym punktem tych przemian są powiązania gospodarcze. Stale rosnąca swoboda w przepływie rozmaitych towarów i usług (także zasobów ludzkich w postaci pracowników) sprawia, że w dzisiejszym świecie granice między państwami mają charakter już niemalże polityczny, nie stanowią swoistego odgrodzenia, jak to miało miejsce jeszcze kilka dekad temu.

Taki stan rzeczy skutkuje wzrostem konkurencji na światowych rynkach, co prowadzi do zwiększenia współpracy między państwami. Podstawą dla międzynarodowych powiązań gospodarczych jest specjalizacja produkcji. Dzięki temu, że różne kraje specjalizują się w poszczególnych dziedzinach rynku (dzieje się tak np. przez uwarunkowania klimatyczne, surowcowe i cywilizacyjne), możliwa jest wymiana korzystna dla obu stron. Każde państwo może oferować na rynek światowy to, w czym jest najlepsze. Na miejsce poszczególnych krajów na rynku globalnym wpływa poziom rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach specjalizacja produkcji systematycznie wzrasta i nic nie zapowiada, by ten trend miał się odwrócić. W wyniku prywatyzacji powstało wiele nowych podmiotów gospodarczych, które mogą oferować określony rodzaj dóbr.

Najważniejszymi powiązaniami gospodarczymi są: eksport i import towarów i usług, transfer technologii, przepływ kapitału i międzynarodowe umowy gospodarcze. Ważnym punktem z perspektywy rozważania zmian we współczesnych gospodarkach jest aspekt przepływu kapitału. Jego wartość wzrasta dynamiczniej niż w przypadku wymiany towarowej. Podstawowym pojęciem są tu inwestycje: bezpośrednie i pośrednie, a także długoterminowe i krótkoterminowe kredyty.

Takie inicjatywy jak współpraca naukowo-techniczna przy użyciu nowoczesnych technologii możliwa jest między międzynarodowej integracji ekonomicznej. Umowy gospodarcze między państwami określają zasady i formy tej współpracy. Ważne są szczególnie te, które określają warunki powstawania organizacji gospodarczych. Integracja ekonomiczna może osiągać tak szeroką skalę jak utworzenie stref wolnego handlu lub wspólnego rynku.

Pojęcie wspólnego rynku w ostatnich dekadach zdaje się urzeczywistniać. W Unii Europejskiej jest on określany jako jeden z głównych celów integracji. Pobudzać ma on rozwój gospodarczy i pomagać w zmniejszaniu się różnić w rozwoju poszczególnych państw członkowskich. Swoboda prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej zakłada zniesienie dyskryminacji obywateli UE. Dotyczy to również spółek i innych gospodarczych podmiotów. Przepisy unijne zapewniają warunki do istnienia konkurencji i zakazują porozumień, które mogą prowadzić do jej ograniczenia.

Proces integracji ekonomicznej jest niezwykle istotny z perspektywy rozwoju. Unia gospodarcza i monetarna to klucz do zorganizowanej współpracy. Do najważniejszych światowych organizacji ekonomicznych należą: Światowa Organizacja handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pełnią one niezwykle ważną rolę w globalnej gospodarce.