W jaki sposób można podzielić firmy, jakie ich rodzaje wyodrębniamy?

W jaki sposób można podzielić firmy, jakie ich rodzaje wyodrębniamy?

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, musi rozważyć, jaką formę rozliczania się z państwem wybrać. W Polsce można wybierać spośród kilkunastu rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej, warto zapoznać się z ich zaletami i wadami.

Co należy wiedzieć o rodzajach działalności gospodarczej? Jakie są najpopularniejsze formy działalności? 

Najprostsza forma prowadzenia działalności, gdzie przedsiębiorca odpowiada samodzielnie to jednoosobową działalność gospodarczą. Ten sposób rozliczenia wybierają zwykle freelancerzy i mali przedsiębiorcy. W chwili kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona ze wspólnikiem, bądź z kilkoma partnerami, wtedy optymalnym rozwiązaniem okaże się powołanie spółki cywilnej, gdzie każdy ze wspólników będzie odpowiedzialny za zobowiązania spółki. Rozwiązaniem optymalnym gdzie prowadzona jest działalność z kilkoma wspólnikami, udziały też są różne, podobnie jak zakres obowiązków, wtedy może sprawdzić się spółka jawna. Przedstawiciele wolnych zawodów prawdopodobnie powinni założyć spółkę partnerską. W przypadku kiedy wspólnicy dążą do ograniczenia ich odpowiedzialności do wysokości wkładu do kapitału spółki, optymalnym rozwiązaniem okaże się spółka z o.o. Duzi przedsiębiorcy gromadzący kapitał przez publiczną sprzedaż akcji powinni rozważyć powołanie spółki akcyjnej. Spółka komandytowa i spółka komandytowo- akcyjna stanowią hybrydę spółek osobowej i kapitałowej. Spółka prosta to rozwiązanie, które funkcjonuje od 2021 roku, ogranicza procesy biurokratyczne do minimum. 

Należy wiedzieć, że oprócz wspomnianych rodzajów spółek istnieją również inne, mniej popularne formy prawne to m.in. kościoły, stowarzyszenia, fundacje, związki pracodawców czy też związki pracowników. 

W jaki sposób zarejestrować spółkę? 

Spółkę można założyć na kilka sposobów, bardzo dużo zależy w tym aspekcie od jej rodzaju: 

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w większości przypadków można zarejestrować przez Internet, przy pomocy systemu S24, gdzie do wyboru jest kilka wariantów umowy:
  • można zarejestrować spółkę, przy udziale notariusza, muszą wziąć w rejestracji wszyscy wspólnicy, ewentualnie mogą być reprezentowaniu na takim spotkaniu przez pełnomocników posiadającym pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego: 

Co ważne, gdy zakłada się spółkę przy udziale notariusza, wniosek do KRS-u składany jest przez Internet, poprzez Portal Rejestrów Sądów. 

Na co należy uważać zakładając działalność gospodarczą? 

Przed podjęciem działalności gospodarczej należy rozważyć specyfikę działalności, rozmiar planowanego biznesu, gotowość do podjęcia ryzyka finansowego i chęć kooperacji z innymi. Każdy rodzaj działalności wiąże się z atutami, jednak pojawiają się także negatywne aspekty.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza przekształcenia formy spółek, co ważne jednak nie można takich przeobrażeń dokonać w sposób dobrowolny, niemożliwe jest np. przekształcenie spółki cywilnej w JDG.