Platforma inwestycyjna – standardowa czy dla profesjonalistów?

Platforma inwestycyjna – standardowa czy dla profesjonalistów?

Otwierając rachunek inwestycyjny inwestor uzyskuje dostęp do platformy, poprzez którą może inwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego? Z której platformy korzystać – standardowej, czy dla profesjonalistów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego?

Rachunki inwestycyjne to produkty znajdujące się w ofercie wielu różnych brokerów, co sprawia, że istotny staje się ich wybór. Warto bowiem mieć świadomość, że poszczególne konta maklerskie znacznie się od siebie różnią, co powoduje, że należy postawić na rozwiązanie maksymalnie dopasowane do potrzeb. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego? Jedną z najważniejszych kwestii są z pewnością możliwości inwestycyjne, ponieważ rachunek powinien umożliwiać zakup szerokiego spectrum instrumentów finansowych. Ważnym aspektem są również opłaty pobierane przez brokera, które mogą być naliczane z różnych tytułów, jak i jego wiarygodność, która powinna być potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Co jeszcze wziąć pod uwagę? Przede wszystkim komfort inwestowania, na który wpływa zarówno jakość wsparcia technicznego zapewnianego przez brokera, jak i jakość platformy inwestycyjnej, która powinna być dopasowana do potrzeb inwestora. To właśnie w celu ich zaspokojenia brokerzy udostępniają dwie wersje platformy inwestycyjnej, a mianowicie standardową oraz pro.

Platforma inwestycyjna – standard czy dla profesjonalistów?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie brokerzy w większości przypadków udostępniają swoim klientom możliwość korzystania z dwóch wersji platformy inwestycyjnej, a mianowicie standard oraz pro, czyli dla profesjonalistów. Wersja standardowa to uniwersalne narzędzie, z którego korzysta zdecydowana większość inwestorów. Jej funkcjonalność jest bowiem wystarczająca przy zawieraniu transakcji o małych i średnich wolumenach. Inaczej wygląda platforma inwestycyjna w wersji dla profesjonalistów, ponieważ jest ona rozwiązaniem dedykowanym dla inwestorów, którzy dokonują transakcji o naprawdę wysokich wolumenach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule poruszającym kwestię wyboru brokera.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Niezależnie od tego, czy inwestor zamierza korzystać ze standardowej wersji platformy inwestycyjnej, czy decyduje się na platformę pro istotną kwestią jest rozumienie, że inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z określonym poziomem ryzyka. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ochronie kapitału, w związku z czym bardzo ważną kwestią jest odpowiednie zarządzanie nim. Ograniczanie ryzyka sprowadza się również do przeprowadzania właściwych analiz, ponieważ każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na rzetelnych danych.

Podsumowując należy stwierdzić, że każdy, kto zamierza zacząć inwestować na rynku kapitałowym musi nie tylko wybrać odpowiedni rachunek maklerski, ale zdecydować także o korzystaniu z konkretnej wersji platformy inwestycyjnej. Najważniejsze w tym przypadku jest to, by jej funkcjonalność odpowiadała indywidualnym potrzebom.