Wiedza i społeczeństwo, czyli świadoma ewolucja

Wiedza i społeczeństwo, czyli świadoma ewolucja

Społeczeństwo wiedzy?vWiedza co to takiego? Definicja platońska mówi, że Społeczeństwo to ludzie. Społeczeństwo wiedzy to ludzie połączeni w twórczym – kreatwnym – innowacyjnym zjawisku tworzenia wiedzy, w celu realizacji najważniejszej rzeczy jaką jest rozwijanie się w inkubatorze jaki stworzyła nam ziemia i klaster życia.

Jaką ma postać wiedza?

Postać instytucji społecznej, wzorzec myślenia, działania osób, zbiorowisk, grup a także wszelkie formy sformalizowanego działania.

Dlaczego teraz mówimy o wiedzy?

Cywilizacja człowieka, ale także świat  żywy nie stoi w miejscu zmienia sie, a my tą zmianę określamy rozwojem i budujemy teorie dla jego opisu. Tą najbardziej znaną i stosunkowo mało kwestionowaną jest ewolucja biologiczna. Można zatem postawić pytanie. Jakie może mieć znaczenie rozwój buraka dla cywilizacji XXI wieku? Bardzo wielu naukowców starało się wykorzystać analogię prostrzą od społecznej zawiłości ludzkiego losu i w swej istocie pochodzącą od naszych niższych braci w życiu (roślin i zwierząt), do opisu prawidłwosci społecznych a którą  to własnie jest ewolucja. Podejście to daje pewne wyniki. Proponujemy jednak poszukiwać innych rozwiązań.

Na czym polega ewolucja świadoma?

Zew  życia , a w zasadzie dobór naturalny eksperymentuje w znaczeniu ludzkim bardzo brutalne.  Przeżycie danego osobnika premiuje jego dorobek życiowy. Kolejne pokolenia otrzymują w genach efekt najlepszych praktyk. Człowieka twórczego jako świadomego bytu to nie interesuje.  Uczenie się w kolejnych życiach nas osobiście nie cieszy. (może poza wyjątkami) Jeżeli zdołamy w swoim społecznym życiu dostrzegać własnie instytucje i stosowaną  wiedzę to możemy ją i siebie obserwować wnioskować i tworzyć nowe rozwiązania. Wszyystko to jest mozliwe w oparciu o naszą swiadomość i zdolności do praktycznego wykorzytywania logicznego narzędzia jakim jest wiedza, a w zasadzie modele logiczne. To własnie jest istotą człowieka kreatywnego, to wpływać na siebie dzięki zdobywanemu doświadczeniu i twórczej refleksji z jego stosowania.

Jaki ma sens ewolucja świadoma?

Po pierwsze jest ogólną prawidłowością świata i nie da się jej ignorować.
Po drugie daje satysfakcje i odczuwanie życia w jego całej krasie.
Po trzecie to postęp zależy od przejścia do kolejnego matrixa.

Społeczńetwo wiedzy to taka nowa organizacja relacji społecznych i ich oprzyrządowania w której to rozwój jednostek nabierze efektywnego i zrównowazonego charaketru. Ewolucja świadoma otwiera gigantyczną przygodę intelektualnę rozwoju własnego wnętrza poprzez intensyfikacją kontaktów i relacji interpersonalnych obiektywizujacych własne sądy.

Ewolucia świadoma prowadzi do odkrywania zupełnie nieznanego doswiadczenia wynikajacego z relacji pomiędzy światem materialnym a narządziem intelektualnym jakim jest wiedza i jej modele.

Konsekwencje ewolucji świadomej

 Problematyka ta jest u podstaw całego życia społecznego, problemów jednostek, zgadnień aktywności gospodarczej, zbiorowisk ludzkich i obszarów terytorialnych. Prowadzi ona do powstania zintegrowanegowanej nauki (komplesu wiedzy teoretycznej i praktycznej) o społecznym rozwoju uwzględniającej łącznie powiązane elementy psychologii, socjologii, ekonomii i zarządzanie. Nauka ta będzie wykorzytywać w swoim kompleksopwym modelu wiele interdyscyplinarnych analogii ( w tym także fizykalnych – matrialnych) po to, aby sprotać różnorodności życia ludzkiego i problemów jakim musi sprostać ta społeczność przy pomocy właśnie tej wiedzy.

Praktyczna realizacja społeczeństwa wiedzy

Kluczem do rozwoju społeczeństwa  wiedzy jest uporządkowanie chaosu w internecie przy pomocy IT i AI. Stale gromadzona i  strukturalizowana wiedza w nowe układy coraz bardziej dokładnych instytucji w ewolucyjnym społecznym surviwalu będzie możliwe przy odpowiednim wsparciu nowych technologii. Transparetność społeczna i dygitalizacja naszego życia stają się podstawą odkrywania siebie i społecznej prawdy o sobie. I tu powracamy do Platona. Robimy to samo, a po tylu latach mamy tylko komputer i oprogramowanie. Teraz przy ewolucji świadomej apetyty na postęp znacznie wzrosną