Umowa deweloperska – czym jest i co powinna zawierać?

Umowa deweloperska – czym jest i co powinna zawierać?

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego jest specyficznym rodzajem transakcji. Nierzadko lokal, który chcemy nabyć, jeszcze realnie nie istnieje, lub dopiero jest w trakcie powstawania. W takim przypadku potrzebna jest specjalna umowa, która zabezpieczy interesy zarówno nabywcy, jak i dewelopera. Czym jest umowa deweloperska i co powinna zawierać? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące umowy deweloperskiej. 

Umowa deweloperska – co to jest? 

Umowa deweloperska to zobowiązanie zawierane między deweloperem a potencjalnym nabywcą, który jest zainteresowany kupnem mieszkania. Co ważne, mieszkanie to jest jeszcze w trakcie inwestycji. W wyniku tej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę praw własności mieszkania, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Dla wielu osób jest to najważniejsza umowa w życiu, gdyż wiąże się z kupnem mieszkania. 

Zadaniem umowy deweloperskiej jest zabezpieczenie interesów obu stron, choć w dużej mierze zobowiązanie chroni przede wszystkim klienta. Co powinna taka umowa zawierać? Przede wszystkim warto pamiętać, że umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku nie będzie posiadać mocy prawnej. Zanim więc podpiszesz umowę, skonsultuj ją z prawnikiem, który dokładnie przeanalizuje dokument i zadba o jego poprawność.

Umowa deweloperska prawnik – co powinna zawierać? 

Umowa deweloperska prawnik zawiera wiele cennych informacji. Z każdą musimy się dokładnie zapoznać przed podpisaniem. Dobrym rozwiązaniem jest skonsultowanie takiej umowy z prawnikiem. Specjalista sprawdzi poprawność umowy i odpowie także na nasze pytania z nią związane. Co w umowie deweloperskiej zawsze musi się znaleźć? W umowie znajdziemy zapisy takie jak: 

  • określenie stron umowy tj. nabywcy i dewelopera
  • szczegóły dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
  • przedmiot umowy, czyli określenie powierzchni i usytuowania lokalu
  • cenę lokalu i warunki płatności wraz z informacjami o rachunku powierniczym
  • informacje o odbiorze lokalu, rękojmi za wady, a także warunkach odstąpienia od umowy.

Zanim podpiszesz dokument, zwróć także uwagę na zakres zobowiązań pomiędzy stronami. Deweloper powinien ukończyć inwestycję w ściśle określonym czasie, a następnie przekazać własność nieruchomości. Natomiast nabywca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za mieszkanie w podanym w umowie terminie. W takim przypadku interesy każdej ze stron są odpowiednio zabezpieczone.