Instalacja wody lodowej – podstawy

Instalacja wody lodowej – podstawy

Większa częstotliwość gorących dni sprawia, że coraz cięższym wyzwaniem, jest obejście się bez klimatyzacji. Mimo dominacji instalacji freonowych, czyli tych korzystających z wiatraków do ochładzania powietrza, coraz częściej wykorzystuje się instalację wody lodowej. Jak działa taka instalacja? Jakie ma elementy?

Co to jest i gdzie to spotkać?

System klimatyzacji wodą lodową, który w zasadzie działa bardzo podobnie do ogrzewania pomieszczeń. W przypadku ogrzewania, piec grzeje wodę, która jest wypuszczana w rury, docierające do kaloryfera. Ten oddaje do pomieszczenia ciepło substancji. Klimatyzacja działa na bardzo podobnym schemacie działania – do rur wprowadza się wodę lodową, która stanowi źródło chłodnego powietrza, dla wiatraków czy innych urządzeń końcowych.

Najczęstszym miejscem, w którym spotyka się ten typ klimatyzacji, są duże przestrzenie, jak hale produkcyjne, centra handlowe, magazyny czy biurowce. Coraz częściej spotyka się je również w hotelach, które zaopatrują się w tego typu sprzęt ze względu na o wiele mniejszą awaryjność, niż wspomniana klimatyzacja freonowa, która, choć tańsza, wykazuje większą tendencję do psucia się, co przekłada się na dodatkowe koszty.

Chiller i klimakonwektory – najważniejsze elementy układu.

Czym jest klimakonwektor? Jest to urządzenie, które jest konieczne do działania instalacji wody lodowej. Klimakonwektory są odpowiedzialne za pozyskiwanie niskiej temperatury z cieczy i ochłodzenie nią powietrza, które przesyłane jest do dalszych części schematu (rury i urządzenia końcowe, jak np. wiatrak). Połączony jest on bezpośrednio z drugim najważniejszym sprzętem w całej klimatyzacji – chillerem.

Czym jest chiller? Jest to urządzenie, które w połączeniu z chłodnicą stanowi najważniejszą część całego układu, ponieważ jego zadaniem jest stałe dostarczanie lodowej wody do całej jego reszty. Element ten, poprzez różnego rodzaju zawory i pompy, pobiera z instalacji wodę w stosunkowo niskiej temperaturze i ochładza ją do sześciu stopni Celsjusza, a tę przekazuje dalej, do klimakonwektorów.