Wakacje na Litwie

Litwa przez wieki była związana z Polską wspólną historią, terytorium, władcami. Nasze losy rozeszły się po zakończeniu drugiej wojny światowej, która zmusił wielu Polaków do opuszczenia swych domów, znajdujących się na jej terenie dawnego Księstwa Litewskiego. Wakacje na Litwie pozostają więc dla dużej liczby turystów podróżą sentymentalną, po miejscach, o które zawsze pozostawały w naszej świadomości. Przyjeżdżając do Wilna obowiązkowo musimy zwiedzić Ostra Bramę, z cudowną ikona Matki Boskiej Ostrobramskiej, cmentarz na Rossie, z grobami najwybitniejszych Polaków, z sercem marszałka Piłsudskiego na czele.

W każdym zakątku miasta znajdziemy polskie ślady, czy to w postaci napisów na płytach nagrobnych w kościołach, czy chociażby spotykając ludzi znających nasz ojczysty język, który zupełnie różni się od litewskiego. Na wyjeździe warto oczywiście skosztować miejscowych specjałów z kołdunami, kindziukiem, pierogami, sękaczem, czy tradycyjnym chlebem na czele. Do posiłku obowiązkowy jest oczywiście kwas chlebowy, powszechnie dostępny w każdym sklepie.