Nadpłynność finansowa – na czym polega?

Nadpłynność finansowa – na czym polega?

Nadpłynność finansowa – czym się charakteryzuje?

Poszukując nowego kontrahenta warto sprawdzić nie tylko jakość produktów i oferowaną cenę, ale także zdolność finansową firmy. Wykazuje ona czy firma ma stabilną pozycję rynkową i wysoką konkurencyjność oraz czy stawia na umiejętne utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Płynność finansowa, a nadpłynność finansowa

Rozpoczynając działalność gospodarczą, wielu początkujących skupia się wyłącznie na zyskach i nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że równie ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Dzięki temu można spłacać krótkoterminowe zadłużenie w ciągu roku. Płynność finansowa pozwala na obsługę krótkoterminowych kredytów gotówkowych. Dzięki temu właściciele firm mogą kupować potrzebne im usługi i towary oraz płacić za nie dostawcom. Konieczne jest także zapewnienie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Mała lub brak płynności finansowej powoduje, że przedsiębiorcy nie w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Płynność nie oznacza jednak po prostu możliwości spłaty zaciągniętych długów czy należnych zysków. To także umiejętność zamiany majątku na zasoby finansowe oraz określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Nadpłynność finansowa jest jedynie powierzchownym odzwierciedleniem dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, gdy aktywa obrotowe spółki znacznie większe niż jej zobowiązania. Prawidłowa wartość wskaźnika płynności będzie niezrównoważona, a nadmiar płynności zmniejsza efektywność przedsiębiorstwa i zdolność do wykorzystania posiadanego majątku obrotowego.

Jak uniknąć nadpłynności finansowej?

Na nadpłynność finansową wpływają także bieżące warunki rynkowe oraz tendencje wzrostowe w poszczególnych branżach. Jednak w większości przypadków powodem jest większe poczucie bezpieczeństwa, jakie mają właściciele firm w zarządzaniu swoimi pieniędzmi. Otrzymane przez spółkę pieniądze gromadzone na rachunku bankowym lub deponowane w depozycie. Niepodjęcie ryzyka inwestycyjnego może w rzeczywistości spowodować utratę wartości funduszy spółki. Aby uniknąć nadmiernego ryzyka wynikającego z braku wiedzy, wielu przedsiębiorców zatrudnia specjalne instytucje finansowe do zarządzania nadwyżkami środków firmy. Profesjonalna strategia inwestycyjna może pomóc uniknąć nadmiernej wewnętrznej płynności finansowej, czyli powstania zjawiska nadpłynności finansowej.

Dlaczego płynność finansowa jest istotna?

Utrzymanie optymalnej płynności finansowej pozwala aby firma w odpowiedni sposób funkcjonowała. Utrata płynności lub nadpłynność oznaczać może problemy, a przedłużająca się ewentualna niewypłacalność może doprowadzić do bankructwa firmy. Z drugiej strony nadmierna płynność nie jest zjawiskiem pożądanym i wskazuje na błędną strategię finansową firmy.