Formularz PIT-37- czym się wyróżnia?

Formularz PIT-37- czym się wyróżnia?

Warto zauważyć, że PIT-37 jest jednym z najczęściej wybieranych formularzy rozliczeniowych. Po taką deklarację sięga ponad 80% podatników. Korzystają z niej osoby, które osiągają przychody z pracy, umów zlecenie, umów o dzieło lub z emerytur. Czym cechuje się formularz PIT-37? O czym należy pamiętać podczas składania rocznej deklaracji podatkowej? Jakie kwestie są najważniejsze?

Formularz PIT-37 dostępny online

W 2022 roku można zaoszczędzić czas spędzony na wizycie w US. Rozliczenie online zwiększa pewność poprawnego wypełnienia i załączenia wszelkich załączników. W tym wypadku wystarczy skorzystać z darmowego programu PIT, logując się na stronie podatki.gov.pl. Pamiętajmy o tym, że potwierdzeniem rozliczenia jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Nie możemy zapomnieć o pobraniu tego dokumentu po wykonaniu rozliczenia. Nowoczesne programy do składania deklaracji podatkowej mają wiele przydatnych cech. Pozwalają nam wysłać PIT-37 przez Internet, bez wychodzenia z domu. Program dodatkowo automatycznie wyliczy wybrane ulgi, koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku.

Cechy druku PIT-37

Nie bez znaczenia jest fakt, że PIT-37 jest najczęściej składanym dokumentem w Urzędzie Skarbowym. W roku 2022 wypełniają je osoby, które w poprzednim roku uzyskały dochodu za pośrednictwem płatnika. Dotyczy to podmiotów, jakie pobierały wynagrodzenie na podstawie danej umowy o pracę. Warto podkreślić, że PIT-37 jest wypełniany w oparciu o:

  • PIT-11 – na nim są wykazywane dochody z umów o dzieło, umów zlecenia, z pracy, praw autorskich itp.
  • PIT-R – na tym dokumencie są wykazywane dochody związane z wypełnianiem obowiązków społecznych i obywatelskich.
  • PIT-11A lub PIT-40A – na nich wskazuje się dochody z emerytury, zasiłków pieniężnych i rent.

Do zeznania głównego wpisywane są koszty uzyskania przychodu, dochody, zaliczki i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Jeśli w obu PIT-ach mamy takie same rubryki wypełnione, to w głównym zestawieniu trzeba zsumować oba PIT-y. Co ciekawe, podatnicy chętnie korzystają też z PIT-D, gdzie odlicza się ulgi mieszkaniowe i PIT-O, jaki dotyczy wszelkich innych ulg.

Jak złożyć deklarację na formularzu PIT-37? To zadanie jest niezwykle łatwe. Za pomocą programu e-pit zalogujemy się na swoje konto i sprawdzimy wszelkie dane, jakie przygotował fiskus. Kolejny krok to dokładne sprawdzenie tego, czy wszystko się zgadza. Ostatnim etapem jest ewentualna modyfikacja danych oraz ostateczne zaakceptowanie, jednoznaczne z wysłaniem formularza do US.