na czym polega praca nauczyciela
Życie codzienne

Na czym polega praca nauczyciela?

Nauczyciel to bardzo odpowiedzialny zawód. Podejmuje się on edukacji setek dzieci i musi to robić zgodnie z ustalonymi przez ministerstwo wytycznymi oraz podstawami programowymi. Na zajęciach dydaktycznych nie kończą się jego obowiązki, choć wiele osób nadal tkwi w takim przekonaniu.

Na czym polega praca nauczyciela?

Zajęcia dydaktyczne rzeczywiście pochłaniają większość czasu nauczycieli. Średnia ilość tych zajęć to około 20 godzin tygodniowo. Zdarza się oczywiście, że jest ich mniej lub więcej. W tym miejscu większość z was zapewne stwierdzi, że to i tak mniej, niż przeciętny wymiar 40 godzin pracy w innym zawodzie. To prawda, jednak nie próbujemy tutaj porównywać poszczególnych zawodów, a jedynie wytłumaczyć, na czym polega praca nauczyciela. Zawód nauczyciela wiąże się z ciągłym używaniem głosu oraz jest wymagający, a niekiedy wręcz stresujący. Nauczyciel kilka razy dziennie staje przed ponad dwudziestoma uczniami w klasie. Każdy z nich ma inny charakter, inaczej podchodzi do nauki, a także posiada inny poziom wiedzy. To właśnie na nauczycielu ciąży obowiązek przekazania materiału z danego przedmiotu w taki sposób, by był on zrozumiały dla każdego ucznia. Ponadto trafiają się osoby, które nie tylko nie skupiają się na lekcji, ale też przeszkadzają innym. Takie sytuacje rozpraszają nauczyciela i potrafią zniweczyć cały jego plan zajęć. Musi więc on wykazać się ogromną cierpliwością, ale i konsekwencją.

Jak wiadomo, po każdej lekcji przychodzi czas na przerwę.

Czy nauczycieli również obowiązuje przerwa?

Otóż praca nauczyciela polega na ciągłej obecności wśród uczniów. Kiedy oni zaczynają przerwę, nauczyciel musi spokojnie poczekać, aż wszyscy opuszczą klasę i ją zamknąć. Ponadto na przerwach obowiązują dyżury nauczycielskie, więc jeżeli akurat przypadnie jego kolej, to o kawie czy śniadaniu w pokoju nauczycielskim może zapomnieć. Podczas dyżuru na korytarzu szkolnym zmysły nauczyciela muszą być wyostrzone. Musi mieć on „oczy dookoła głowy”, by ogarnąć wszystkich uczniów przechadzających się szkolnymi korytarzami. Niekiedy taki dyżur jest większym obciążeniem psychicznym niż sama lekcja.

Większość ludzi myśli, że po zakończonych zajęciach nauczyciele wracają do domu. Czy rzeczywiście tak jest? Nie zawsze… Wiedząc, na czym polega praca nauczyciela warto uświadomić sobie, że nie kończy się ona wcale z ostatnimi zajęciami dydaktycznymi. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia pozalekcyjne, do których także trzeba się odpowiednio przygotować. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest ciągłe kontrolowanie postępów swoich podopiecznych w nauce. W związku z tym po powrocie do domu dochodzi sprawdzanie klasówek, kartkówek czy zeszytów uczniów. Nie trudno sobie wyobrazić, że sprawdzenie około 25 prac zajmuje wiele czasu, ale i wysiłku umysłowego. Aby dobrze sprawdzić dziesiątki prac nauczyciel musi robić to pełnym skupieniu, wyłapując wszystkie błędy i poprawiając je w razie konieczności. Poza tym trzeba przygotować się do zajęć, które czekają go następnego dnia. Niestety w szkole raczej nie da się tego zrobić, dlatego nauczyciele zabierają pracę do domu.

Praca nauczyciela polega również na prowadzeniu różnego rodzaju dokumentacji związanej z procesem nauczania

Niestety wiele osób, które rozpoczynają swoją karierę w zawodzie nie ma pojęcia, że czeka je naprawdę sporo biurokracji. Do najczęstszych dokumentów, z którymi nauczyciel musi się zapoznać, bądź sam przygotować należą m.in.: podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego, program nauczania, rozkład materiału, wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania, konspekt lekcji, arkusze ocen i oczywiście dziennik szkolny.

Zawód nauczyciela jest wymagający i bardzo odpowiedzialny. Wiedząc, na czym polega praca nauczyciela można stwierdzić, że wcale nie ma on dużo wolnego czasu czy krótkich dni pracy. Wielogodzinne przygotowania do zajęć czy sprawdzanie prac uczniów czasem wpływa negatywnie na życie rodzinne nauczycieli. Szanujmy więc ich pracę, bo to na ich barkach spoczywa edukacja naszych dzieci.

Podziel się
error